Издание на „Речник на българския език“ с автограф на Найден Геров, първи ученически свидетелства и книжки в изложба, съпътстваща регионалната конференция по повод Деня на будителите в Хуманитарната гимназия

За големия български художник Златю Бояджиев и за прочутия композитор, диригент и фолклорист Ангел Букорещлиев, но като преподаватели, разказаха днес ученици в рамките на регионалната историческа конференция, която се състоя в Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ в навечерието на Деня на народните будители. Събитието мина под мотото „Историческият принос на пловдивското епархийско класно училище, обявено през 1868 г. за Първа мъжка гимназия. Чрез презентации и създадени от тях видеофилми, гимназистите възкресиха живота и делото на големите имена, оставили трайна следа в летописа на учебното заведение.

11-класничките Александра Попова и Ралица Ангелова представиха заснето от тях видео за автора на „Брезовски овчари“, преподавал в училището. Когато кандидатствал за работа, позицията за учител по изобразително изкуство била заета, затова го наели да преподава гражданско образование. Алекс и Ралица снимали в къщата музей в Стария град, а информацията събрали от архивите на НБ „Иван Вазов“.

Сред видните учители са били още знаменитият чешки художник Иван Мърквичка и българският живописец и изкуствовед Антон Митов, за които младите изследователи също представиха видеофилми.

Деница Велева от 11 д клас впечатли с презентация за Ангел Букурещлиев, който, след като учителства в Казанлък, идва в Пловдив и започва сериозна музикална дейност. 13 г. е бил учител тук, където създава мъжкия училищен хор и Пловдивското певческо дружество.

Екип от шест момичета от 10 и 11 клас работили върху презентациите за прочутия лекар, общественик и политик, министър на народното просвещение, д-р Стоян Чомаков, за езиковеда, публицист и стенограф Антон Безеншек и за изтъкнатия математик акад. Боян Петканчин. Общото между тримата е, че са учили или преподавали в гимназията.

За ролята на копривщенци за създаване и утвърждаване на новобългарското образование в Пловдив говори Мария Илиева от Пловдивския университет.

Конференцията бе съпроводена от изложба на ценни екземпляри от библиотеката на гимназията, която съхранява над 8 800 тома. Дългогодишният библиотекар Дона Иванова представи „Речник на българския език“ с автограф на автора му Найден Геров. Става дума за изданието от Одеса от 1842 г. преди официалното първо, което е сред трудовете с историческо значение. То е подарък на Ученическо дружество „Напредък“ от възрожденеца. Именно дружеството създава Училищната библиотека през 1871 г. Сред впечатляващите експонати бяха още първият годишен отчет на гимназията от 1882 г., статия за изучаването на българския език от Славейков, книги от поредицата „Библиотека за ученика“ на Иван Вазов и Любен Каравелов (1921-23 г.), ученически свидетелства и книжки, учебници.