След дискусиите експертите посетиха две столични гимназии.

Работната група в рамките на програмата “Образование и обучение 2020” дискутираха кариерното развитие на учителите, модели за атестиране и управление на качеството

След дискусиите експертите посетиха две столични гимназии.

Възможността за взаимно признаване на дипломи, за да може младите хора да си намерят работа навсякъде в Европа обсъждаха днес генералните директори за училищно образование от държавите- членки на ЕС, чиято среща се провежда в София в рамките на Българското председателство.

Акцент в дискусиите бе и необходимостта от изучаването на чужди езици, постигане на по-добро образование, разширяването на програмата „Еразъм+“ и финансирането на следващата финансова рамка.

„Голямата ни амбиция е да създадем „Европейско образователно пространство, ученето не трябва да бъде ограничавано от граници или от майчините езици”, посочи София Ериксон – главен директор на Европейската комисия по образование, младеж, спорт и култура.  Директорите обсъждаха как би могло чрез образованието да се изгради обща европейска идентичност.

Друга тема, по която дебатира работната група, бе качеството на обучението и грижите в ранна детска възраст. Генералните директори се запознаха с резултатите от дейността на Работната група за училищата в рамките на програмата “Образование и обучение 2020” за периода 2016-2018 година и дискутираха темите на бъдещия мандат – кариерното и професионалното развитие на учителите, модели за атестиране, прозрачност и мобилност, управление на качеството, събиране и анализ на данни.
Новата работна група в областта на обучението и грижите в ранна детска възраст ще се насочи към проблемите на социалното включване, осигуряването на достъп до обучение и грижи за най-малките и определяне на индикатори за измерване на качеството на предучилищното образование.

Заместник-министърът на образованието Деница Сачева отбеляза, че младите хора са израснали с мобилността и това също трябва да се има предвид при образованието. По думите й затова се налага взимане на бързи и полезни решения.