Дебатът в ЕГ "Пловдив", откъдето предлагат създаването на библиотечни съвети във всяко училище.

Анкетират 1223 учители каква да е съвременната визия на школската читалня

Методистът от НБ "Иван Вазов" Таня Пилева на дискусията в Хуманитарната гимназия, по чиято идея стартира кампания за възраждане на училищните библиотеки.
Методистът от НБ “Иван Вазов” Таня Пилева на дискусията в Хуманитарната гимназия, по чиято идея стартира кампания за възраждане на училищните библиотеки.

Таня Пилева е методист в НБ “Иван Вазов”. Преди няколко месеца тя стартира кампания за привличане вниманието на обществото към училищните библиотеки и вкарването им Закона за училищното образование. Към инициативата се присъедини и РИО-Пловдив. Вече има подписка с конкретни предложения за мястото на библиотеките в закона. Амбицията на Пилева е школските читални да се възродят, да обновят фонда си и да получават процент от делегирания бюджет за издръжка. Сега те зависят единствено от благоволението на директора. 

 

– Г-жо Пилева, започнахте кампания за обществена подкрепа на училищните библиотеки. Каква е крайната цел – да влязат в новия просветен закон и да ги възродите?

– България е една от малкото страни в света, която е изоставила напълно училищните библиотеки и ги е обрекла на отмиране. Те не влизат като понятие в нито един български закон, няма подзаконова база, която да регламентира статута, дейността и финансирането им. В  сайта  на Международната федерация на библиотечните асоциации – ИФЛА, се съобщава за Британски доклад относно ролята и значението на училищната библиотека. В него се отбелязва, че в общество, в което едно от всеки три жилища няма книги, притежавани от децата, е от съществено значение младите хора да ги намерят на друго място. И това място е училищната библиотека. В статия за проект в Норвегия, наречен «Норвежки модел» се казва: «Силните общества се нуждаят от силни училищни библиотеки. Знанието е сила!». През 2011 година Законът за образованието в Швеция прави училищните библиотеки задължителни за всички видове училища. Дори има случаи да не се разрешава на училища да започнат учебната година, поради липсата на адекватен план за развитието на библиотеката. Като отправна точка за ролята и мисията на съвременната училищната библиотека е Манифестът, изготвен от ИФЛА и одобрен от ЮНЕСКО.

Инициативата за кампанията за обществена подкрепа е съвместен проект с Регионалния инспекторат по образованието в Пловдив.  Дейността на библиотеката може да бъде ефективна само при пълно взаимодействие с учителския екип на съответното училище. Това е в основата на идеята за провеждане на анкетно проучване сред учителите в областта, с което се постави началото на кампанията.

– Проведохте и дискусии с ученици за това как си представят идеална библиотека.

– Целта беше да разберем каква е визията им за училищната библиотека. Проведохме срещи в три училища и чухме мнението на близо 100 ученици. В ОУ „Димитър Талев“ се включиха 20 деца от втори до седми клас, в ОУ „Алеко Константинов” – 50 деца от четвърти до седми клас. На дебата в Езикова гимназия „Пловдив“ присъстваха млади хора от девети до дванадесети клас от ЕГ „Пловдив“ от езиковите и Хуманитарната гимназия. Всички поискаха просторни и светли помещения, боядисани в свежи, топли цветове, с нестандартни и цветни мебели. Библиотеките да са разделени на различни зони, така че да има спокойствие и тишина за сериозни занимания, автоматизирани работни места с достъп до интернет, но и място за разговори и дискусии, за почивка и четене за удоволствие. Децата търсят съвременна и разнообразна по съдържание литература, тематични витрини с книги, качествени системи за слушане на музика. Учениците смятат, че  към библиотеката трябва да се създават клубове за творческо писане и за обсъждат литературни творби, за срещи с писатели. Ученическият библиотечен съвет към библиотеката в ЕГ „Пловдив“ предложиха да се изградят подобни обединения към всички училищни библиотеки и да се създаде общоградски ученически библиотечен съвет.

Дебатът в ЕГ "Пловдив", откъдето предлагат създаването на библиотечни съвети във всяко училище.
Дебатът в ЕГ “Пловдив”, откъдето предлагат създаването на библиотечни съвети във всяко училище.

– 1223 учители участваха в анкетата относно бъдещето на библиотеките. Какво показват резултатите от допитването?

– Всички анкетирани смятат, че библиотеката трябва да участва, както в учебната работа, така и в извънкласната дейност, както и да организира и самостоятелни прояви за учениците. Според тях най-голямо значение за пълноценното функциониране на библиотеката са библиотечният фонд и библиотекарят, след това се нарежда достъпът до Интернет, наличието на компютърна и копирна техника и финансите. За разлика от учениците, за които помещението и неговия дизайн са от особена важност, те поставят интериора на последно място.Всички учители смятат, че четенето е много важно за учениците, но 30% смятат, че съвместната работа с библиотекарите не е на желаното от тях ниво. По отношение на електронните ресурси, по-голямата част от анкетираните смятат, че трябва да се добавят към фонда на библиотеката, като най-висок процент посочват е-книги.

Дискусията в ОУ "Д. Талев" даде шанс на малките да споделят мнение.
Дискусията в ОУ “Д. Талев” даде шанс на малките да споделят мнение.