Петокласници от иновативната паралелка на СУ „Любен Каравелов” обсъждат сечивата през бронзовата епоха и разглеждат човешкия бял дроб с Googlе Expedition

Десетте от най-великолепните средновековни катедрали във Великобритания, сред които Кентърбърийската, тези в Уинчестър и в Глазгоу, разгледаха чрез виртуална и добавена реалност петокласници от СУ “Любен Каравелов”. За да направи часа по-атрактивен и да поведе учениците на истинско пътешествие с помощта на технологиите, преподавателят по английски Милена Тенева решила да развие езиковите умения на учениците от иновативната паралелка, потапяйки ги във великолепието на архитектурните шедьоври.

От тази учебна година училището разполага с мултифункционална учебна зала, която акцентира върху обучението по STEAM, изградена по национален проект за модернизация на образованието. В нея учениците създават виртуална и добавена реалност, холограми, които да отпечатват с 3D принтер, програмират и реализират собствени проекти. Всичко това е възможно посредством 86-инчов интерактивен екран в комбинация със софтуер с повече от 1 000 различни 3D модели и сцени, насочени към учебното съдържание от общообразователните предмети.

В часа по английски петокласниците обсъдиха как хората са изработвали сечивата си през бронзовата епоха и разгледаха човешкия бял дроб от вътре. Всичко това се осъществи посредством Googlе Expedition.

В момента в училището са сформирани екипи, които работят на ниво клас, планират заедно целите, уроците и проследяват индикаторите за успех.

Организацията, която е създадена, освен, че цели да е в изпълнение на поставените цели по иновацията, включва и нов проект, с който училището ще кандидатства по програма “Онлайн учене”, финансиран от „Америка за България”.