Учебният процес започва присъствено на 19 септември

Университетът по хранителни технологии ще даде старт на новата учебна година на 19 септември  от 10,30 ч. в двора на висшето училище. Ректорът проф. д-р Пламен Моллов ще връчи книжките на студентите, приети с максимален бал. На всички останали първокурсници книжките ще бъдат раздадени по факултети и специалности.

На всички новоприети, които желаят, ще бъдат осигурени безплатни таблети, както при старта и на предишните 2 учебни години. Идеята на ръководството е по този начин да се гарантира обучението в електронна среда, ако се наложи.

Учебният процес започва присъствено на 19 септември по предварително изготвени и обявени на сайта на УХТ седмични разписи.