Много от семействата не пускат децата в забавачка, защото не искат плащат, казва директорът на ДГ „Лилия” Севдалина Генчева

В „Източен” налагат глоби от 50 до 500 лева за нехайни родители

press_4

10 000 лева дълг са натрупали от неплатени такси родителите, чиито деца се обучават в детска градина „Лилия” в центъра на Столипиново. Сумата набъбва ежегодно от 2004 година насам, обясни директорът Севдалина Генчева. Нежеланието да плащат такси е една от причините 20 на сто от децата, които подлежат на обхват, да не посещават забавачка. Липсва законов механизъм, по който родителите да бъдат принудени да погасят задълженията си. Ако трябва да спазват нормативната уредба, учителите би трябвало да отстранят дете от първа или втора група, за което не е платена месечната такса от 50 лева. Това е пълната сума, която родителят дължи, ако детето посещава редовно детската градина. Дори да отсъства, минималната такса за запазване на мястото е 20 лева. За да избегнат плащането, семействата на деца от подготвителна група ги записвали в училище, където такси няма.

„Не мога да кажа дали трябва да отпаднат таксите или не. Това следва да се реши на национално ниво. Според мен обаче щом  се касае за вид услуга, каквато е детската градина, не може да е безплатно. Макар че ние нямаме никакъв шанс да си съберем таксите, натрупани в годините”, коментира Генчева. Във връзка с механизма за откриване и задържане на децата в предучилищна и училища възраст, дори родителят да е неизряден и да има задължения, няма как детето да бъде отстранено.

В „Източен”, на чиято територия се намира „Лилия”, ще действа най-многобройният екип, който трябва да издирва и върне хлапетата в забавачката и в клас. В списъка от 66 експерти влизат медиатор от Бюрото по труда, инспектор от Детска  педагогическа стая, служители от социално подпомагане и от районното кметство,  МВР, педагози. Начело на екипа е експерт от Регионалното управление по образованието. Целта е не екипът да се втурне да обикаля, а да създаде организация. Какъв е проблемът в семейството, здравен, социален.

„Привърженик съм на крайни мерки спрямо родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище. Има разписани такива в Закона за предучилищното и училищното образование, в Закона за административните нарушения и наказания”, категорична е Стефка Симеонова – главен експерт по образование в район „Източен”.  През последните три години районното кметство е наложило над 200 акта. Наказателните постановления са придружени с глоби от 50 до 150 лева, а при повторно нарушение финансовата санкция стига до 500. Ако родителят се нуждае от справка, то няма не може да му бъде издадена, след като има задължения към района.

„Не може държавата да осигурява училище с всички ресурси, висококвалифицирани учители,  осигурени закуски и плод, родителите да получават социални помощи  и да решат, че няма да пуснат детето в клас, защото така искат”, коментира още Симеонова.

Друг огромен  проблем е, че повечето родители не говорят български. Детето в училище е принудено да се изразява на български, в междучасието отново говори на турски със съучениците си и се оказва, че се обучава на чужд език, което затруднява напредъка му.