Основната ни задача е да предоставим на учениците уникални образователни възможности, като използваме технологиите и иновациите в учебния процес, казва директорът Камелия Стоянова

Изкуственият интелект стана част от педагогическия екип на Професионална гимназия по електротехника и електроника. Интелигентен аватар влиза в ролята на преподавател, за да стимулира интереса и ученето.

„Този аватар не е просто инструмент, но и част от нашия образователен екип, който помага на учениците да се развиват и учат. Когато някой от учителите отсъства, нашият ИИ-аватар го замества, изпитва, в бъдеще може би и ще оценява. Въвеждаме диференциран подход към индивидуалните потребности на учениците“, казва директорът на гимназията инж. Камелия Стоянова.

Освен това той участва и в рекламната кампания на гимназията. Във видеоклип, качен на сайта на училището, той разказва за STEM центъра и високотехнологичното оборудване, въведените три иновативни предмета в осми, девети и десети клас, за издадения от преподавателите на ПГЕЕ учебник с разработени уроци. Аватарът презентира инициативите, свързани с мотивация на учениците, възможностите за кариерно ориентиране, разработените от гимназистите проекти и участията им в регионални и национални състезания.

„От тази учебна година гимназията придоби статут на иновативно училище и нашите ученици изучават логическо програмиране, заложено в учебната програма. Това ще им даде  възможност да развиват аналитично мислене и умения в областта на изкуствения интелект и логика. Тези умения ще са от съществено значение за бъдещото им развитие и реализация“, пояснява още инж. Стоянова.