Дни на адаптация на първокласниците започват от днес в ОУ „Димитър Талев“ в Пловдив. Те се провеждат за трета поредна година при огромен интерес от страна на родителите. Директорът Ирина Чолакова припомни, че прилагат иновации по отношение на смесения блок, където се редуват предметите от учебния план с целодневната организация на учебния ден.

Училището има нов корпус със създадена среда за обучение на децата от 1. клас. При повишен интерес в първия ден – повече от 20 деца в паралелка, първокласниците се запознаха с правилата в училище, ориентираха се в училищната среда, интересуваха се от предметите, по които ще им преподават техните учители. В края на срещата са и заниманията по интереси – музика, рисуване, технологии и проекти. Те ще помогнат за формиране на групите, които ще са за свободни занимания в училище.

„Важното е да избегнем страха от училище и децата да са спокойни“, каза Ирина Чолакова.

Правилата за предпазване от Ковид-19 се спазват, като започват от дистанция от 1,5 м.,  маски на деца и преподаватели, хигиена на ръцете, дезинфекция и проветряване на всеки час.

В ОУ „Димитър Талев“ за новата учебна година ще има шест паралелки с по 22 деца, като в две от тях първолаците ще са 24, със заповед на директора. „Родителите вече имах възможност да се запознаят с класните ръководители, както и с образователната среда“, добави Чолакова.