В документа са заложени 10 дни допълнителен платен отпуск за възстановяване след КОВИД, лекторските от началото на следващата година стават 9 лева на час

Не по-малко от 500 лева ще получават учителите за представително работно облекло, а непедагогическият персонал – не по-малко от 320. Средствата ще се изплащат срещу фактура. Сумата е заложена в новия Колективен трудов договор, който трите синдиката и работодателите в системата на образованието предстои да подпишат след двумесечни преговори с Община Пловдив. Той влиза в сила от 1 септември, като е предвидено увеличение на почти всички допълнителни плащания.

В бъдеще класният ръководител ще взима 48 лева на месец за консултация и водене на документация на съответната паралелка. За учителите наставници, които подпомагат назначените си колеги, сумата е 60 лв. месечно. Когато се възлага поддръжка на образователна платформа за работа в електронна среда, се полагат 40 лева месечно. 60 лева годишно ще получават учителите, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма. А за провеждане на допълнително обучение или консултации на ученици, отсъствали повече от 10 дни, се полагат по 15 лева на час.

Учебните часове по предмети над минималната норма преподавателска работа (лекторски) се заплащат не по-малко от 9 лв., а за преподаване на предмети на чужд език – не по- малко от 30 лв.

СБУ, Регионален синдикат „Образование” към КТ “Подкрепа” и НУС, заедно с работодателските организации и общината, договориха също преподаватели и директори с докторска степен да получават 140 лева, а за доктор на науките да се дават 170 лева.

Увеличението на средствата за професионална квалификационна степен е между 5 и 10 лева. Така за V ПКС сумата става не по-малко от 35 лева,  ІV ПКС – 45 лева, ІІІ ПКС – 60 лева, ІІ ПКС – 80 лева, І ПКС – 100 лева.

Страните се споразумяха изплащането на допълнителните трудови възнаграждения за 24 май, 15 септември и третото – по избор, да бъде заложено и във вътрешните правила. Учителите, които работят на 1 ноември, следва да получат двойно възнаграждение.

Според чл.17 от раздела за работното време, почивките и отпуските, самоподготовката се осъществява в предпочитана от учителя среда. Размерът на основния платен годишен отпуск е 30 работни дни, а на удължения – 57 дни.

Служители с 2 деца до 18 години ще ползват 4 дни към отпуската, с 3 деца – 5 дни,  с 1 дете до 12 години – 1 ден.

С цел по-ефективното възстановяване на преминали домашно или болнично лечение от коронавирус е заложен допълнителен платен годишен отпуск от 10 дни над договореното в чл. 17, който се използва непосредствено след изтичане на отпуска по болест. Членовете на синдикални и работодателски организации ще могат да ползват три дни от платения отпуск за профилактичен преглед или медицински изследвания през учебно време.

При прекратяване на трудовите правоотношения педагогическите специалисти ще получават 11,5 брутни работни заплати, когато през последните десет години са заемали такава длъжност в държавна или общинска институция. А непедагогическите – 8,5 заплати.

Промените влизат в сила с новия бюджет от 1 януари 2022 година.