4753-800-0

 

Учениците ще могат да постъпват в колеж и без завършено средно образование, още след Х-ти клас. Това предвижда идея на образователното министерство за създаването на интегрални колежи като междинни звена между средното и висшето образование, представена днес  от образователния министър Тодор Танев.

Новият тип колежи ще бъдат различни от сегашните, в които се влиза след средно образование и произвеждат “професионални бакалаври”. В тях ще има прием както след Х, така и след ХІІ клас. Тези, които осъществяват прием след десети клас, обаче ще трябва да имат подготвителна година, след което ще се учи още две години за “майстор”. При прием след ХІІ клас ще се учи две години за “майстор”, а още две години обучение ще дават степен “майстор на майсторите” или някогашната “специалист”. Ако човек с прием след Х клас иска да стане “колежански специалист” и да изкара целия курс в колежа, ще трябва да вземе и зрелостните си изпити.

Ако иска да продължи в университет, също ще трябва да положи матури. Танев коментира, че без средно образование няма как да се премине към университетското и да се придобие бакалавърска степен. Танев обясни, че вероятно идеята ще бъде реализирана пилотно в Северозападна България.

Танев каза, че интегралните професионални колежи ще са полезни за хората, които са напуснали образователната система. “Той, който VІІІ  или Х клас, е напуснал, и е вече примерно на 37 години, трудно би се върнал в гимназията заедно с учениците. Срам го е. Има много причини да не отиде там. Защо да не му създадем възможности, за да навакса, когато сам “узрее за това”, заяви Танев.

Той допълни, че създаването на интегрирани професионални колежи няма да доведе нито до изчезването на центровете за професионална квалификация, нито на сегашните колежи, в които се обучават професионални бакалаври.