Във втората фаза на проекта ДОМИНО ще се акцентира върху изграждане на местен и регионален капацитет за дуално обучение, възможностите за гъвкави програми и включване на ученици от уязвими групи

Възстановява се работата на консултативния съвет за професионално обучение, стана ясно на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и заместник-министър Мариета Георгиева с посланика на Швейцарската конфедерация Н. Пр. Раймунд Фурер. След едногодишно прекъсване съвещателният орган ще проведе заседания следващия месец, като вече е актуализиран съставът му.

Стартирана е работа по създаване на визия за развитие на дуално обучение в България, бе коментирано по време на срещата.

„Партньорството ни с Швейцария в тази област е дало много плодове през годините и се надяваме да ни подкрепите в усилията ни в тази посока“, посочи министър Цоков. Във втората фаза на проекта ДОМИНО ще се постави акцент върху изграждане на местен и регионален капацитет за предлагане на дуално обучение, както и на възможностите за гъвкави програми и по-активно включване на учениците от уязвими групи.

Посланик Фурер се ангажира, че както и до сега, ще продължи обмяната на опит, ще се надгражда и швейцарската програма за дуално обучение ДОМИНО.

„Амбицирани сме да приложим добрите практики в дуалното обучение и във висшето образование“, посочи министър Цоков и предложи да се насърчи комуникацията между отделни висши училища от двете държави.