Работодатели ще се регистрират в електронна платформа и по график ще влизат в клас, за да дават разяснения на децата от прогимназията

Поредния механизъм, който се готви да въведе просветното министерство, касае ранното кариерно ориентиране. От новата учебна година ще заработи електронна система за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап.

Национално представените работодателски организации ще се регистрират в онлайн платформа и ще посочват района, в който биха искали да популяризират професии и организирани от тях инициативи. Пет са работодателските организации, признати на национално равнище – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива. В платформата ще има място и за професионални гимназии, за да могат да презентират изучаваните при тях специалности и възможностите за практика и реализация.

Регистрацията започва на 15 септември. В рамките на един учебен час пратениците на работодателите или гимназии ще трябва по възможно най-атрактивен и достъпен начин за представят пред учениците от прогимназиален етап същността на дадена професия, нейната актуалност и потребност на пазара на труда. Координацията по новия механизъм се възлага на експерти от Регионалното управление на образованието.

Защо е нужно въвеждането на пореден механизъм, след като повечето училища сами търсят връзки и реализират проекти за ранно ориентиране на децата, коментират директори. На доста места като партньори в този процес са привлечени и родителите, които представят своите професии в Часа на класа. Другаде пък деца представят пред своите съученици професиите на мама и татко под мотото: “Гордея се с труда на моите родители”.