От есента ще отворят врати 44 нови неделни училища в различни краища на света

june1

Министерството на образованието и науката работи за въвеждане на дистанционно обучение по български език, за да може повече деца от различни краища на света да го научат. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в приветствието си към Асоциацията на българските училища в чужбина, която празнува 10-годишен юбилей.

Днес имаме над 300 училища по света, в които на 3 март, 24 май и 15 септември се чува българският химн. Дистанционното обучение ще е възможност за онези деца и ученици, където няма голяма българска общност и училище, също да усвоят езика.

„Все по-голяма част от българите ще живеят зад граница или ще пътуват. Други ще искат да се върнат обратно в България и да знаят български език. Това поставя предизвикателства към нас“, посочи министърът.

За неделните училища вече има адаптирани учебни програми по български език и литература, разработени съвместно с Асоциацията и СУ „Св. Климент Охридски“. Те са в съответствие с държавните образователни стандарти и с общата европейска езикова рамка. Предстои утвърждаване и на нови програми по история и география на България за училищата в чужбина.

Министърът на образованието и науката изрази подкрепа за усилията за признаване на българския език като матуритетен, особено в страните, където имаме големи диаспори. От есента ще отворят врати 44 нови училища.

„Готови сме да работим с другите страни, да подкрепим и да инициираме в координация с останалите институции национална кампания за превръщането на българския език в матуритетен. Радвам се, че имаме партньорство с всички институции – това е гаранция за по-нататъшното развитие на образователната политика“, заяви министър Вълчев. Пой посочи, че започналата през 2008 година политика на подкрепа на неделните училища от държавните институции трябва да продължи с увеличаване на бюджета и финансирането всяка година.

Благодарение на учителите в българските училища зад граница 24 часа в денонощието на всички континенти в 40 държави от новата учебна година 13 334 деца ще учат български език. МОН даде на всяко училище специални плакати с всички български гербове и химни.