Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми за учебната 2021/2022 година. Това е решил на свое заседание Академичният съвет на вуза.

И тази година кандидатстването в специалност “Право” ще се осъществява с оценка от държавния зрелостен изпит по български език и с общия успех от дипломата за средно образование.

Софийският университет ще проведе кандидатстудентски изпити по биология и химия за специалностите “Медицина” и “Фармация”, по математика I и по математика II за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет, както и по физика за специалностите във Физическия факултет. С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултт.

Първата изпитна сесия ще се състои в събота, 24 април, а втората – на 23, 29 и 30 май, и на 5 юни 2021 г.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и за втората кандидатстудентска сесия ще се осъществява само по електронен път и започва в 8.30 часа на 1 април 2021 г. Крайният срок е в 17.00 часа на 19 април за първата кандидатстудентска сесия и в 17.00 часа на 17 май за втората кандидатстудентска сесия. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

През учебната 2021/2022 година Софийският университет ще има една нова бакалавърска програма – “Геология и проучване на природните ресурси”, в Геолого-географския факултет.

Кандидат-студентите ще имат възможността да се регистрират за класиране в 14 юни до 30 юни. Подаването на документи е електронно. На 6 юли ще бъде обявен първият етап за класирането, вторият и третият – на 13 юли и 20 юли.