327 са български училища зад граница, откъдето се очакват кандидати за родните висши училища

327  са българските училища в различните краища на света, където учениците се обучават по адаптирани програми, за да могат да сертифицират езиковите си компетентности. Когато придобиват ниво В1 или С1, те могат да получат сертификат от Департамента за чуждоезиково обучение на Софийския университет, който е асоцииран към европейската асоциация ALTE. „Сега нашите амбиции са до май месец да дадем възможност децата, които са завършили в чужди държавни училища, да могат да кандидатстват във висшите училища в България с този сертификат като приемен изпит по български език и литература. Това е много важно за възможността да се върнат в България, да могат да придобият висшето си образование и да направят евентуални планове да останат тук”, заяви днес директорът на дирекция „Образование на българите зад граница и училищната мрежа” към МОН Наталия Михалевска.

Според законодателството на съответната държава този сертификат може да бъде признат като избираема матура при завършване на 12 клас в чуждите училища или да е доказателство, че владеят български на високо ниво. Което да им послужи за работа или за вход към висши училища по българистика в чужбина.

В близките седмици предстоят конкретни разговори с ректорите на университетите в страната, които са готови да гласуват промени в своите правила за прием. От МОН пък са готови да направят промени в нормативната уредба по молба на Асоциацията на българските училища в чужбина. Оттам отдавна ратуват българите да могат да се връщат и да учат в България.

По данни на МОН тази година училищата зад граница, които са към организации на българи, регистрирани в чужди държави – към дипломатическите мисии на България по света и към български православни общини, са с 35 повече. Например, към Атонски манастир има училище, което е ситуирано в Солун. Най-много са в Европа – 265, в Северна Америка има 50 български неделни училища, в Южна Америка – 1, в Африка – 3, в Азия – 5, и в Австрия и Океания – 3. Много голяма концентрация на български неделни училища има в Молдова – 25, в Украйна, в Сърбия, в Македония, където има исторически български диаспори, които се обединяват и правят училища не само за български език, но и за български фолклор, за музика, традиции и съхраняване на културното ни наследство.

Очакваме се догодина да бъдат открити в Кувейт и Либия, а тази година – в Грузия и Мароко.

Миналата година по националната програма „Роден език и култура зад граница“ са отпуснати 1,5 милиона лева, а близо 8 милиона са отделени за обученията в училищата, които са в списъка на МОН. В момента се изработват видео уроци в подкрепа на обучителния процес.  Подпомагат се извънкласните дейности с часове по народни танци, пеене, занаяти,  за които се закупуват народни носии, материали, музикални народни инструменти.

За популяризирането на българския език пък стартира инициативата „Розите на България“. По едно и също време на 11 май  едно и също хоро ще се играе, както в България, така и на всички континенти. Музиката ще бъде специално композирана и ще бъде емблема на събитието, съпроводено с изложби, разпространение на български книги и събития, свързани с българската култура.