Общежитията на Медициския университет на "Царевец" предлагат условия, близки до хотелските.

Настаняването е съобразено със старта на новата академична година и започва през септември

Общежитията на Медициския университет на “Царевец” предлагат условия, близки до хотелските.

Със същия брой места, с какъвто разполагаха и миналата година, ще трябва да се справят при разпределянето на желаещите за общежития пловдивските висши училища. Това стана ясно след заседание на Междуведомствената комисия за разпределяне на легловата база, в която участват представители на всички вузове, МОН и държавното дружество „Студентски общежития и столове”. Шестте държавни висши училища разпределят 4714 места.

По решение на ръководството на Университета по хранителни технологии легловата база на общежитие „Марица 5“ се предоставя за нуждите на Пловдивския университет, но само след запълване на местата в „Марица 3“. Леглата в „Мрица” 5 са 315, а в „Марица 3” – 330. ПУ получава също места в блоковете на „Чайки”-те, както и в базите на МУ на „Царевец” и  Медицинския колеж. За поредна година общежитие „Димитър Благоев“ е извън строя, тъй като има предписание за извършване на основен ремонт, но такъв не е направен, поради липса на средства.

С най-много легла ще разполага Пловдивският университет – 1607 легла (с 32 по-малко от миналата година), следван от Медицинския с 1382 (20 повече от предходната). Филиалът на Техническия университет ще може да настани 390 младежи. АМТИИ получава със 12 места повече от миналата година – 93, а на УХТ са разпределени 848 – колкото предходната. За Аграрния университет са отредени 349 места, с 30 по-малко от миналата. Възможно е преразпределение на по-късен етап през октомври, което ще е второто заседание на комисията.

Настаняването на студентите е съобразено със старта на новата академична година в съответния вуз и ще става в периода от 10 до 30 септември.