Децата от ОУ „Алеко Константинов” засадиха 350 фиданки бял и черен бор в съвместна инициатива с Държавно горско стопанство Пловдив

Табела „Щастлива гора” с името на училището и своите подписите поставиха вчера второкласници от ОУ „Алеко Константинов” на 1300 метра надморска височина. Деца от четирите паралелки на випуска, техните родители и класни ръководители се включиха в залесителната акция на хижа Здравец, реализирана съвместно с Държавно горско стопанство и Лесозащитна станция Пловдив. Под вещото напътствие на горските, ученици и възрастни засадиха 350 фиданки бял и черен бор.

Инициатива бе реализирана по идея на бившия главен експерт в Регионалната дирекция на горите, а сега директор на ловно стопанство, Елеан Иванов. Синът му е второкласник в ОУ “Алеко Константинов” и той предложил на останалите родители да организират акция, която ще обедини училището и семействата, а заедно с това ще се постигне и възпитателен ефект. Директорът Красимир Ангелов откликнал на мига. Специално за събитието за всички били ушити шапки и шалчета в зелено с логото на проекта „Щастлива гора”.

Преди за започне залесяването, Иванов обяснил на децата, че българската гора трябва да се опазва и подновява, тъй като съществуват вредители, които унищожават голяма част от иглолистните насаждения. Децата ще се грижат за своите фиданки и занапред, а Иванов обещава да осигури терен, за да може догодина и следващите випуски да създадат своя гора. Идеята е инициативата да се превърне в традиция за ОУ „Алеко Константинов”.

„След заселяването организирахме пикник и децата бяха невероятно щастливи”, не крие радостта си Иванов.