“Рецепта за щастие” бе темата на урока по иновативния учебен предмет за развитие на социални умения и формиране на добродетели – „Аз и другите“, представен от ОУ „Тодор Каблешков“ по НП „Иновации в действие“

Второкласници помогнаха на своя виртуална приятелка да вземе правилни решения в трудни ситуации, като използваха знанията си за ненасилствена комуникация и мирно разрешаване на конфликти. Урокът на тема „Колелото на възможните решения“ бе реализиран от началния педагог Ивелина Иванова в ОУ „Тодор Каблешков“ с децата от 2 б, на който присъстваха гости по Национална програма „Иновации в действие“.

Своя опит и добри практики училището представи пред директори, учители и ученици от СУ „Любен Каравелов“ – Несебър, ОУ „Св. св.Кирил и Методий“ – с. Бачево, област Благоевград и СУ „Христо Ботев“ – Павел баня, област Стара Загора. Споделени бяха открити практики и образователни ресурси, свързани с развитие на социални умения и емоционална компетентност у учениците.

Учениците от 2 а и 3 б клас влязоха в ролята на млади учени и представиха разработка на вентилатор за охлаждане на горещите летни дни. Конструираха и подвижен сателит, работейки в екипи, създадоха модели с комплектите Lego WeDo. Заедно построиха кула на чувствата и получиха грамоти за млади учени.

Пред гостуващите три училища Мирослава Драгославова и учениците от 3 а клас представиха различни начини за справяне със стрес, напрежение и тревожност. Урокът по иновативния учебен предмет за развитие на социални умения и формиране на добродетели „Аз и другите“ протече динамично – децата научиха, че колкото повече си мислят за притесненията, толкова по-големи стават те. Разбраха как реагира тялото, когато е под стрес. Чрез дихателни упражнения, визуализация, арт техника и промяна на гледната точка разбраха, че тревожността и притесненията могат да се овладяват. Играта „Намери доброто“ научи третокласниците, че във всяка трудна ситуация можем да търсим полезен урок.

 

“Рецепта за щастие” бе тема на друг урок по предмета „Аз и другите“, реализиран от Ралица Манолова и учениците от 3 б клас. Децата откриха, че щастието е вътре в нас и за да го изпитаме, е необходимо да проявяваме добродетели и да ценим това, което имаме. Учениците разбраха, че мечтите се сбъдват с труд, вяра, целеустременост и постоянство. Споделиха своите и ги накараха да полетят с измайсторените от тях пъстри хвърчила.

Учители и ученици от ОУ “Тодор Каблешков” върнаха визитата на СУ “Любен Каравелов” и наблюдаваха бинарен урок,  в който децата от училището домакин приложиха знанията по математика и компютърно моделиране. Особено интересен бил интердисциплинарният урок по дигитална математика.