11-класникът представя проект на модел за машинно обучение

Втора награда и 5000 евро спечели Радостин Чолаков от МГ „Акад. Кирил Попов“, който представя страната ни на 33-ото издание на Европейския конкурс за млади учени EUCYS в Лайден, Нидерландия. Градът домакин, който посреща международни млади таланти на възраст между 14 и 20 години, е и Европейски град на науката за 2022 г. Форумът се проведе от 13 до 18 септември, а от България участват трима ученици – Радостин от МГ, Стивън Огнянов и Петър Жотев от СМГ. Стивън бе удостоен пък специална награда – посещение за седмица в CERN.

Пловдивският 11-класник представи проект на модел за машинно обучение, който може да анализира таблични данни и да се прилага навсякъде, където те се срещат – в образованието, финансите, здравеопазването.nРазработката значимо надгражда известна невронна архитектура и вече е включена в библиотеката tsai, като се използва активно.

През май т.г. Радостин спечели втора награда от най-големия научен конкурс за гимназисти в света Regeneron ISEF, който се проведе в Атланта, Джорджия. Той бе най-младият български участник, който някога се е класирал за ISEF и получи наградата на ACM (Association for Computing Machinery) и 3000$. Проектът му представя нова невронна архитектура за класификация на данни, разработена с неговия научен ръководител Тодор Колев. Тя вече е включена в библиотеката tsai и се използва активно.