РУО набеляза мерки за подобряване процеса на обучение по предмета в 5-7 клас, препоръчва използването на задачи по формата на НВО, индивидуална и групова работа

Всяко училище, което обучава ученици в 5-7 клас, трябва да разработи план за подобряване на успеха по математика. В него следва да се набележат конкретни дейности с цел повишаване на успеваемостта по предмета. От МОН вече има изготвени индикатори на национално ниво за по-висок резултат от външното оценява не седмокласницинте.

Използване на задачи в съответствие с формата на НВО препоръчва при обучението и оценяването по математика Регионалното управление на образованието. Съветът към учителите е да включват задачи с избираем, с кратък свободен и с разширен свободен отговор, да заложат на изследователския и проблемен подход  и да въведат стимулиращо оценяване на напредъка. Консултации и часове по самоподготовка ще решават проблемите на децата с установени пропуски.

Препоръката на експертите към училищата е да стимулират интереса към извънкласните форми, като наръчават учениците да се включват в състезания, празници по математика, да изработват табла и правят презентации за биографиите на прочути математици. За младите и новоназначени учители ще бъде осигурена методическа подкрепа.

Дни на отворените врати ще привличат родителите в часовете по математика, особено в класовете, където успехът не е задоволителен. Учениците пък ще формират учения за взаимно оценяване и самооценяване.

Припомняме, че средният резултат от НВО на седмокласниците от областта тази година е 36.67 точки, а за страната той беше 30.43. 13 ученици се оказаха с 0 точки и по български, и по математика.