Ако не се вземат мерки навреме, се стига до обучителни трудности, казва логопедът Ели Златанова, която обявява безплатни консултации за родители през август

Всяко десето дете у нас има нарушения на артикулацията, проблеми с четенето и дори дислексия. Само в рамките на последните 10 години подрастващите с логопедични проблеми са се увеличили повече от три пъти, сочат анализите на специалистите. Ако през 2008 година проблеми с четенето и писането са имали над 6% от учениците, сега вече те са 10 на сто.

В същото време подрастващите с тежки говорни дефекти,  са се утроили – от 1.7% преди 10 години на 4,4 на сто сега.

„Като логопед и педагог искам да намаля броя на децата с обучителни затруднения в училищата, които, за съжаление, се срещат все по-често. В повечето случаи те са следствие на някакъв логопедичен проблем  в предучилищна възраст, за който родителите не са подозирали или не са отчели като недостатък. Обявяването на безплатни консултации е продиктувано от увеличаващата се необходимост при децата от логопедична помощ”, казва Ели Златанова.  През целия месец август тя ще приема родители, за да им даде съвети как да се справят с комуникативните нарушения.

Една част от децата имали артикулационни проблеми, при които се заменят, пропускат или изопачават звукове, което може да доведе до замени и пропуски на звукове при диктовки и трудност при овладяването на материала по български език в началните класове. Друго много разпространено нарушение според Ели Златанова е общото недоразвитие на речта, при което децата срещат сериозни и множество затруднения при артикулация, натрупване на речников запас, граматика.

„Факторите, които влияят на това, са много и разнообразни, но проблемите са преодолими, стига родителят да е осведомен и да разполага с необходимата информация за състоянието на детето си и за начините на работа вкъщи. Ненавременните мерки биха могли да доведат до обучителни трудности, които, от опит заявявам, се срещат все по-често в началния етап на образованието при овладяването на учебния материал.

Обследванията ще се провеждат през целия месец август, записването става на тел. 0883380709.