„Всеки ден носи нови възможности“ и други позитивни послания в класните стаи в Маноле

Проектът в СУ “Васил Левски” се реализира в партньорство с фондация „LightSource Charity“.