Целта е на намалеят жалбите, които заливат районните кметства, както и по-строг контрол на качеството

Община Пловдив връща на директорите на детски градини правата върху доставката на храни за менюто на малчуганите, като те ще трябва да съблюдават стриктно и качеството на продуктите. Схемата, по която се зареждат забавачките, непрекъснато се променя в последните години. С решение от март 2016 година ОбС делегира на районните кметове права по управление на всички разходи за доставка на храна в градини, ясли и кухни, тъй като общината не смогваше да упражнява контрол.

На предстоящата сесия на местния парламент на 13 септември кметът Иван Тотев предлага поръчките да бъдат прехвърлени изцяло на директорите. Основната причина са множеството жалби срещу обявените обществени поръчки в съответните райони. Именно тези жалби ставали причина директорите да обявяват търгове и да подписват договори за доставка на  конкретни продукти до сключване на договор от кметството.

Към настоящия момент, повече от две години откакто районните кметове са поели управлението върху разходите, все още тече обжалване в някои райони и дадени групи хранителни продукти продължават да се доставят по договор, сключен от директора.

Това е основният аргумент на кмета Тотев за прехвърляне на поръчките към директорите, а на второ място е възможността за по-строг контрол при доставка. Делегирането на директорите на правата по управление на всички разходи щяла да им даде възможност да организират, възлагат или прекратяват договори при нужда.