Обикалят Столипиново в издирване на неизрядните семейства, глобата за първо нарушение е от 50 до 150 лева

Упълномощени от кмета на „Източен“ лица обикалят Столипиново, за да връчват на място актове на родители, които не пращат децата си на училище. Николай Чунчуков обяви, че е започнала процедура по административно-наказателни мерки спрямо недобросъвестни семейства, които не осигуряват присъствието на децата в клас.

„Докладвани са ми много случаи  на отсъстващи и неучещи и не мога да дам повече толеранс. Правителството неслучайно прие Механизъм  за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна  предучилищна и училищна възраст. Администрацията на района от години прилага специална процедура по административно-наказателни мерки спрямо безотговорните родители и затова мерките в механизма не са ни непознати”, коментира Чунчуков. Опита на „Източен” вече са поискали общини от различни краища на страната.

Ако родителят не запише детето си на училище, санкцията е от 50 до 150 лева. Същата глоба се налага в случай, че не осигурява редовното му присъствие в класната стая. За повторно нарушение сумата може да стигне 500 лева.

Екипът по обхват в кметството е най-големият в града – 66 души, които продължават да издирват деца и ученици извън образователната система“.

Актове за административно нарушение се прилагат и спрямо родители, които  са адресно регистрирани в  „Източен“, но децата им са записани в други учебни заведения в града.  Тъй като е ясно, че нарушителите няма да дойдат сами да си вземат постановлението, лица от района обикалят адресите им. Ако откажат да подпишат акта, се търсят свидетели и той се счита за връчен. В тридневен срок родителят може да даде обяснение пред кмета, след което влиза в сила наказателното постановление.

Жителите на Столипиново ползват услуги, за които е от значение дали са изрядни платци към района. Който не плати глобите, ще бъде дават на НАП, уточниха от “Източен”.

Николай Чунчуков подчерта, че с образователни проекти и работа по национални програми са създадени отлични условия за образованието на децата в училищата и детските градини, включително и закуски и плодове. Тъй че било недопустимо някои ученици да продължават да отсъстват и родителите да не ги контролират.