Специалност „Медицина” ще струва 10 448.09 лева на година, „Стоматология” – 8 032.98 лева, „Фармация” – 9 446.70 лева. Таксите за държавна поръчка не се променят

Медицинският университет вдига таксите за обучение, но само за платено. От следващата учебна година специалност „Медицина” ще струва годишно 10 448.09 лева, „Дентална медицина” – 8 032.98 лева, а „Фармация” – 9 446.70 лева. За сравнение в момента магистрите в първи и втори курс плащат 7 090 лева, а студентите в трети и четвърти – 6 840.

„Калкулирането на таксите за платено обучение не е по предложение на висшето учебно заведение или еднолично решение на ръководството, а е резултат от нормативни държавни документи. Несъобразяването с решения и постановления на Министерски съвет води до санкции”, поясниха от Медицинския университет по повод недоволството, което се разрази в резултат на скока на таксите. За разлика от останалите висши училища, тук и за платено обучение се изисква много добра или отлична оценка на кандидатстудентския изпит, тъй като конкуренцията е огромна, особено при момичетата.

Средствата за издръжка на обучението на един студент в държавен вуз се определят на базата на диференцирани нормативи по професионални направления. Базовият норматив е 693 лева, коефициентът на Медицински университет – Пловдив е 8.50 на база комплексна оценка за качеството на обучение, определен по методологията на рейтинговата система. Коефициентът варира всяка година на база развитието на съответното професионално направление на всяко висше училище.

За 2020 година коефициентите за професионалните направления в пловдивския Медицински са: за „Медицина” – 1.57, за „Дентална медицина” – 1.16 и за „Фармация” – 1.40. Методиката за финансиране на професионални направления формира годишната държавна издръжка, както следва: за мецдиците – 9 248.09 лева, за стоматолозите – 6 832.98 лева, за фармацевтите – 8 246.70 лева.

„Това е издръжката, която държавата превежда на висшето училище годишно за всеки студент държавна поръчка”, обясниха от Медицинския университет.

Таксата за обучение на студентите платено обучение се определя, като към тази сума се прибави годишната учебна такса – 1200 лева за 1-3 курс и 950 лева за 4-6 курс. Това са таксите, които плащат приетите по държавна поръчка. За тях увеличение не се предвижда.