Инженери по пожарна безопасност е новата професия на бъдещето, казва ръководителят на катедра „Строителство на сгради и съоръжения” доц. Милена Кичекова

Студентите във вуза практикуват в учебна съдебна зала, счетоводна кантора и кабинет по криминалистика

maxresdefault

Четвърти випуск ще приеме през предстоящата академична година архитектурният факултет на Варненския свободен университет в Пловдив. 170 студенти са студентите, които се обучават в града под тепетата по специалностите „Строителство на сгради и съоръжения” с профили „Строителни конструкции”,”Водоснабдяване и канализация” и „Пътно строителство”. Безспорно една от най-привлекателните е актуалната „Пожарна безопасност и защита на населението”.

„Специалността е малко популярна в България, но това е професия на бъдещето. Студентите получават професионална квалификация „Инженер по пожарна безопасност и защита на населението”. Това са специалисти, които предприемат превантивни мерки, за да не се случи най-страшното. В последните години изключително голяма тежест получи пожарната безопасност на сградите. Т.нар. европейски нормативи за проектиране, по-популярни като еврокодове, вече са факт и в България. Това означава, че всяка конструкция трябва да отговаря на определени противопожарни норми. Професията ще набира все повече популярност”, обясни доц. Милена Кичекова – ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към архитектурния факултет. Завършилите могат да кандидатстват за работа в противопожарните служби, да работят като инженери в надзорни фирми и като проектанти на противопожарни системи на сгради и съоръжения.

Към специалността вече са проявили силен интерес пловдивски зрелостници по време на двудневната кандидатстудентска борса във филиала на Техническия университет.

Националното състезание за креативни умения Varna Spaghetti Tоwer се организира именно от катедрата по строителство на сгради и съоръжения, която оглавява доц. Кичекова.
Националното състезание за креативни умения Varna Spaghetti Tоwer се организира именно от катедрата по строителство на сгради и съоръжения, която оглавява доц. Кичекова.

Немалък процент от студентите на архитектурния факултет са в задочно обучение. Това са вече реализирани възрастни хора, които работят в строителния бранш и вече е нужно да станат инженери. Доц. Кичекова уточнява, че специалност „Архитектура” се изучава само редовно, и то във Варна. Усилията й са насочени след година в Пловдив да има прием за задочно и в специалността „Дизайн” – интериорен и графичен.

Новото обаче е, че от следващата учебна година специалностите „Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението” стават държавно регулирани професии, както архитектура, право и медицина. Наредбата вече е факт.

„Архитектът казва КАКВО да стане, а инженерът КАК. Но ако КАКВО и КАК не са в хармония нищо не би работило. Разликата е във финалния резултат – разликата между колибата и катедралата”, казва доц. Кичекова.

Приемът е с общ технически тест или математика. Факултетът приема и лауреати от национални състезания или организирани от университета събития. Висшето училище участва в национални състезания по строителство, в проекта „Аз мога да строя“ на Камарата на строителите в Пловдив. Грамотата на победителите е с тежест на кандидатстудентски изпит.

За всяка специалност във Варненския свободен университет има създадени тренажори. Студентите могат да развиват практическите си умения в счетоводна кантора, лаборатория за строителство, архитектурна лаборатория, правна клиника и кабинет по криминалистика. В учебната съдебна зала се случват симулации на дела по реални казуси от практиката. Вузът разполага и с център на тренировъчните фирми.