По време на обучението си студентите могат да получат портфолио от сертификати за  допълнителна квалификация и езикови компетенции чрез организираните в университета майсторски класове и специализиращи курсове

Варненският свободен университет обявява прием по професионални направления за учебната 2018/2019 година. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото включва основни дисциплини в професионалното направление. След това студентите имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

„Предимствата на този вид обучение са свързани с времето, което даваме на нашите възпитаници, да се ориентират и да осмислят обучението си в конкретната специалност. Първите две години са въвеждащи с общата теоретична подготовка, от която всеки млад човек се нуждае, за да направи правилния избор и да постави успешно начало на своята професионална реализация”, коментира зам.-ректорът по учебната дейност  проф. д.пс.н. Валери Стоянов.

Според него младите хора у нас са претрупани от разнопосочна информация и не всеки успява да направи правилния избор за себе си веднага след завършване на средното си образование.

„Приемът по професионални направления създава много възможности за студентите да направят това, което наричаме „информиран избор“, категоричен е проф. Стоянов.

Направените в университета проучвания сочат необходимостта от служители с интегриран профил, които да притежават повече от стандартните за позицията умения. Един от начините това да бъде постигнато е именно приемът по професионални направления. Варненският свободен университет си е поставил амбициозната цел да следи потребностите на пазара и да предлага онова, от което в момента се нуждае бизнеса. Стремежът е да се подготвят кадри, необходими на работодателите.

По време на обучението си студентите могат да получат и богато портфолио от сертификати за придобита допълнителна квалификация и езикови компетенции чрез организираните в университета майсторски класове, специализиращи курсове, работа в екип с водещи експерти от практиката.

Приемът за специалности от държавно регулираните професии като „Право“, „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, както и по специалности с обучение на чужд език ще се извършва по специалности.

Кандидат-студентите имат шанс да спечелят една от 20-те стипендии по програмата на висшето училище «Аз ще уча и ще успея в България!» Достатъчно е да напишат есе на тази тема и да подадат електронно заявление за кандидатстване. Към тях трябва да приложат документ, който удостоверява средния успех от курса на обучение, включително първия учебен срок на 12. клас, и препоръка от директора на училището.

Стипендията покрива 100% от годишната такса за обучение в първи курс през учебната 2018/2019г.    
Всички документи се подават на сайта на стипендианската програма

http://stipendiya.vfu.bg