Финансират три нови национални програми в сферата на образованието на обща стойност 580 млн. лева

Финансирането на три нови национални програми в сферата на образованието в бюджета за 2023 г. подкрепи снощи Комисията по бюджети финанси към Народното събрание по предложение на бившия министър на образованието и настоящ председател на парламентарната комисия по образование Красимир Вълчев и депутати от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Те са на обща стойност 580 млн. лева и трябва да бъдат изпълнени в периода 2024-2026 г.

Първата е за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. За нея се предвиждат 240 милиона лева.

Втората ще осигури изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в училищата, също за 240 милиона лева.

За саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития се залагат 100 милиона лева.

“Програмите са насочени към проблемите на материалната база в системата на образованието, изискващи най-много ресурси за разрешаването им. Те няма да решат изцяло проблемите с двусменния режим, недостига на физкултурни салони, на места в детските градини и ясли и недобрите битови условия в студентските общежития, но ще се направи съществена крачка към преодоляването им и следващите години няма да са пропуснато време”, заяви Вълчев.

По негови изчисления предвидените средства ще позволят реновирането на над 1500 спортни площадки, изграждането на поне 100 нови физкултурни салона и основен ремонт на още толкова. В над 300 училища липсват физкултурни салони, което прави невъзможно провеждането на часове по спорт в студените учебни дни.

Изграждането и надстрояването на училища е необходимо с цел преминаване към едносменен режим. Нови училищни сгради и допълнителни класни стаи са необходими в още 65 общини.

Относно програмата за общежитията, той прогнозира, че с допълнителните 100 милиона лева ще могат да се направят цялостни ремонти и обновяване на 15 до 20 корпуса.

“Надяваме се, както и през 2020 година, Националното представителство на студентските съвети да предложи на МОН списък от студентските общежития за ремонт, в които това е най-належащо”, посочва той.