Проектът за бюджет на Пловдив за 2022 г. е 526 114 046 лева. Неговата рамка бе представена днес от кмета Здравко Димитров и ресорните заместник-кметове. Приходите от делегираните от държавата дейности са 261 159 980 лв., а местните – 264 954 066 лв.

В капиталовата програма са включени строителни дейности за детски градини „Чучулига“, „Каменица“, „Зорница“, „Веселушка“, както и нова сграда в двора на Хуманитарната гимназия. Заместник-кметът по образование Стефан Стоянов допълни, че по образователната инфраструктура общината има спечелени проекти за над 20 млн. лв. в различни етапи на изпълнение. Очакват се и средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Продължава политиката за повече места в детските градини и ясли.

В Бюджет 2022 издръжката за тях е с 20% повече от миналата година. Считано от 1 април т.г. са въведени и нови стандарти в детските заведения – 650 лв. за издръжка на дете в общинска градина или училище и 1 125 лв. за издръжка на дете в ясла, включващи и компенсиране отпадането на съответните такси. Община Пловдив е отделила 3,5 млн. лв. за дофинансиране на разходите за издръжка там.