Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, министърът на финансите Асен Василев и посланикът на Швейцария Н. Пр. Раймунд Фурер подписаха програмно споразумение за Швейцарско-българската програма за научни изследвания.

Швейцарско-българската програма за научни изследвания е първата официално одобрена и подписана програма в рамките на Втория швейцарски принос към разширения Европейски съюз, който включва 15 държави-членки на ЕС. Подписването на споразумението съвпада с националния празник на Конфедерация Швейцария, който се чества на 1 август.

С бюджет от почти 12 млн. швейцарски франка програмата ще подкрепи съвместната работа и обмен на опит между български и швейцарски изследователи. Друга важна част е запазване на интереса на млади и обещаващи учени реализацията им в България.

Програмата предвижда подкрепа за съвместни изследователски инициативи и създаване на устойчиви партньорства в областта на научните изследвания между научни организации от България, Швейцария и други страни от ЕС.

Чрез научен обмен (“SCIEX”) ще се подобрява работата на българските висши училища и изследователски институции чрез развиване потенциала на обещаващи млади учени, докторанти и постдокторанти и мобилност, която ще им позволи да посетят швейцарски научноизследователски организации.

Компонентът “PROMYS” е за насърчаване на млади изследователи от Европейския съюз и Швейцария, които са учили в Швейцария и искат да развиват академична кариера в България. Програмата ще се изпълнява до края на 2029 г., като за всеки от отделните компоненти ще се публикуват покани за набиране на предложения. Очаква се поканата за набиране на проектни предложения по “PROMYS” да бъде публикувана във втората половина на август 2023 г.

На 20 септември 2022 г. България стана първата страна от държавите членки, подписала двустранно рамково споразумение за сътрудничество с Швейцария.

С подписването на споразумението за програма „Научни изследвания“ тя е и първата страна, която започва реално изпълнение на активна мярка. Програмен оператор по Програмата е дирекция „Външни европейски програми“ в Министерство на образованието и науката, а дирекция „Наука“ и Швейцарската фондация за научни изследвания ще координират изпълнението.

На подписването присъстваха заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова-Ташкова, директорът на дирекция „Наука“ в МОН, Милена Дамянова, дипломати от посолството на Швейцария, представители на Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет и на Министерство на финансите.