Страната ни се представя най-зле по индикаторите, измерващи качеството на образованието, като се класира на 34-о място от 41 държави

България e последна сред страните – членки на ЕС, в класацията на Индекса на медийната грамотност за 2022 г. Тя се изготвя от Институт “Отворено общество – София” в рамките на Инициативата за европейски политики и оценява потенциала за устойчивост срещу фалшиви новини в 41 европейски страни, като използва показатели за медийна свобода, качество на образованието и доверие сред хората. Страната ни се нарежда на 33-о място.

Члна позиция заема Финландия, следвана от Норвегия, Дания и Естония. Това са четирите държавите, които имат най-висок потенциал да устоят на негативното въздействие на фалшивите новини и дезинформацията.

В дъното на класацията е Грузия, която заема последното 41-о място, предшествана от Северна Македония (40-о място) и Косово (39-о) с почти еднакъв резултат, Босна и Херцеговина (38-о) и Албания (37-о).

Образованието е съществен компонент в противодействието на фалшивите новини. Например правителството на Финландия, която за поредна година оглавява класацията за медийна грамотност, счита силната държавна образователна система за основен инструмент за противопоставяне на информационната война срещу страната, а „широко разпространените умения за критично мислене сред финландското население и съгласуваната реакция на правителството“ се смятат за ключов елемент за противопоставяне на дезинформацията.

България се представя най-зле по индикаторите, измерващи качеството на образованието, като се класира на 34-о място от 41 държави, изоставайки включително и от държави в региона, които са извън ЕС, като Украйна, Сърбия и Турция, но получава сходни резултати с тези на Румъния.

По индикаторите, измерващи свободата на медиите, България се класира на 32-ро място, изпреварвайки страни като Унгария и Сърбия, но пък стои след държави извън ЕС като Молдова, Косово и Черна гора. По отношение на доверието между хората заемаме 29-то място със сходен резултат с този на Португалия и непосредствено след Чехия. България се представя най-добре по индикаторите за е-участие, заемайки 13-та позиция от 41-на държави в Европа, но тези индикатори имат относително малка тежест при определянето на крайната класация.

В Индекса на медийната грамотност е направен и клъстерен анализ, който разделя страните по групи според близостта на техните резултати и който показва наличието на определени географски модели. Страните с най-добри резултати са разположени в Северозападна Европа, а страните с най-лоши резултати – в Югоизточна Европа и Южен Кавказ. Индексът показва, че има концентрация на държави в Югоизточна и Източна Европа, които са потенциално по-уязвими към фалшиви новини, тъй като имат проблеми с няколко аспекта, наблюдавани от Индекса на медийната грамотност – качеството на образованието, медийната свобода, ниското междуличностно доверие или комбинация от проблеми в тези области.

Изданието на Индекса на медийната грамотност през 2022 г. идва във време, когато “инфодемията”, съпътстваща COVID пандемията, съвпадна с пропагандните “инфовойни”, водени на фона на руската инвазия в Украйна, което засилва многократно както дезинформацията, така и заплахите, произтичащи от нея.