Съвременни технологии за обучение в класната стая усвояват в специалностите на ПУ, даващи учителска квалификация

15253368_1268723199856595_160006023532732579_n

Бъдещите учители изучават и прилагат по време на подготовката си визуални и интерактивни форми на обучение, използване на бар-кодове и мобилни устройства за непрекъснато и независимо обновяване на материала от учебниците, както и прилагане и  изграждане на знания на базата на взаимодействия с виртуални обекти. След дипломирането си бъдещите учители ще могат да прилагат новите технологии в класните стаи, както и сами да обновяват учебното съдържание според непрекъснато променящите се учебни планове, които често изпреварват издаването на актуализирани учебни пособия.

Това заяви зам.-ректорът на Пловдивския университет проф. Невена Милена. За първи път у нас през новата учебна година ПУ разкрива прием за бакалавърската програма „Учител по предмета „Човекът и природата“. Дипломираните ще могат по-лесно да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – „Човекът и природата“ в 5 и 6 клас и биология, химия и физика в 7 клас. След едногодишно обучение в магистърска програма по някоя от природните науки, тези учители могат да преподават и в гимназиалния етап.

В рамките на обучението в специалностите в Пловдивския университет, даващи учителска квалификация, е предвидено широкото използване на съвременни образователни технологии. На базата на успешно реализирани проекти на вуза за използване на мобилни устройства, на цифрови обучителни ресурси  и технологията „добавена реалност”, са разработени и се прилагат съвременни технологии за обучение в класната стая, като тези технологии са основен предмет от подготовката на бъдещите учители.

Завършилите новата специалност ще получат базисни знания в областта на педагогическите науки, биологията, химията, физиката и астрономията. Кандидатстването е с оценки от държавните зрелостни изпити по физика, математика, биология, химия или български език. Възможно е да се кандидатства и с полагане на тест със събеседване по физика или математика, биология, химия, български.

От години в учебния план за 5-и и 6-и клас присъства учебната дисциплина „Човекът и природата“, която включва по равен дял учебно съдържание по физика, химия и биология.

Предвид намаления брой часове по природни науки в българското училище е трудно на учители само по биология или само по химия или по физика да направят норматив и да работят като такива. Освен това, с преминаването на осмия клас в гимназиален етап, много училища в страната ще обучават ученици само до седми клас.  Това още повече ограничава възможността учители с по една или дори с по две специалности да имат часове, с които да покрият задължителния норматив и да бъдат назначени на пълен трудов договор.

„В малките населени места училищата са до 7 клас, затова и там широкопрофилните педагогически специалисти са изключително търсени. На фона на силно застаряващото учителско съсловие и на липсата на учители като цяло, завършилите специалността „Учител по предмета „Човекът и природата“ ще могат не само да си намират лесно работа, но и да избират работното си място”, категорична е проф. Милева. Според нея предстоящото увеличение на учителските заплати и редицата социални придобивки, които планира МОН, ще направят учителската професия по-желана и по-търсена.