Предстои разработването на рамка за прилагане на изкуствения интелект в училищното образование, каза министърът на образованието проф. Галин Цоков

Над три пъти е нараснал броят на иновативните училища за последните 6 години. В момента тези училища са 548, като във всяко четвърто се реализират два или повече иновативни проекта. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на международен образователен форум за иновативната образователна среда във Варна. Във форума се включиха близо 300 участници от България и чужбина.

“В българските образователни институции има наложила се култура, подкрепяща иновациите, а това е много важно, за да могат те да се развиват успешно”, каза проф. Цоков. По думите му образователната среда се променя и става още по-позитивна, а чрез проектите учителите имат свободата да творят. Все повече проекти са насочени към развитие на силните страни на учениците и към социално-емоционалното учене. По мнението на министъра именно те трябва да бъдат акцент в цялостната дейност на учителите и са важна стъпка към намаляване на агресията в училище.

От тази година по Национална програма „Иновации в действие“ се предвижда изграждане и на лаборатории за иновации, в които могат да се включат директори, университетски преподаватели и представители на бизнеса.

През следващите седмици, съвместно с експерти и социални партньори, ще бъде разработена рамка за прилагането на изкуствения интелект (ИИ) в училищното образование, която да очертае границите на използването му, каза по-късно пред медии министър Цоков. Според него ИИ няма как да замени учителя. В Образование 5.0, наред с изкуствения интелект, е много важно развитието на личностните характеристики на децата, на социалното и емоционалното им развитие, каза още министърът. И допълни тепърва ще се променя ролята на учителя и той вече ще бъде вдъхновител и лидер в класната стая.

На въпрос за идеята за изучаване на българския език като чужд Цоков бе категоричен, че по темата има официална позиция на МОН, която той изцяло подкрепя и докато е министър няма да допусне подобно нещо. Той допълни, че не е запознат все още с идеите на работната комисия и очаква докладът й да излезе след 11 септември.

Министърът коментира още, че се надгражда националната електронна информационна система, свързана с предучилищното и училищно образование. По думите му предстои да бъде направена проверка как функционира тя и при наличие на проблемни елементи, те да бъдат оправяни.

По повод идеята за въвеждане на оценка за дисциплина в училищата министърът посочи, че този въпрос също трябва да бъде обсъден с експерти и социалните партньори. Той изрази лична позиция, че е за развитие на позитивната образователна среда, която предполага по-голяма активност и самостоятелност на ученика.