8320b61e3ead

Информационна кампания с ученици над 14 години в училища с преобладаващ брой деца от ромски произход започва социална фондация “Инди Рома”. Фондацията стартира проект срещу домашното насилие и ранните бракове, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Основната цел е противодействие на малтретирането у дома. Психолог, социолог и юрист ще работят в училищата в Перущица, Куклен, Брестовица, както и в школата в пловдивския квартал „Столипиново“. Целта е да се противодейства на ранните бракове, макар че доста често в основата им са родителите.

“Родителите са тези, които ги женят, за да раждат и да получават социални помощи. Ако това не е насилие на дете, какво е. Трябва да променим начина на мислене на подрастващите, за да се противопоставят и да знаят, че има изход. Фактите в момента са такива – 99 на сто от момчетата стават насилници, следвайки примера на бащите си”, коментира председателят на фондацията Албена Костадинова.

Като част от информацонната кампания ще бъдат заснети филми с истински истории на жени и деца от ромски произход, които ще бъдат прожектирани на учениците в училище. Идеята на лентите, ала “Съдби на кръстопът”, е да научи младите хора да идентифицират домашното насилие и да доведе до промяна на съзнанието и нагласите.

“Днес мъжът ми не ме би“. Това е най-често чуваната реплика на жените от ромски произход. Мъжете гледат на жените като на втора ръка хора, които трябва да раждат деца и да носят пари вкъщи.  Изключено е жена да седне в мъжка компания, дори да е по работа, защото след това я чака насилие от ревност”, пояснява Костадинова.

Проектът е с продължителност 8 месеца и общ бюджет 49 663 евро. Предвижда се създаването на два информационни центъра – в Куклен и Розино, където има концентрирано ромско население. Юрист ще консултира жертвите, които дори не подозирали, че има Закон за защита от домашното насилие,  и ще им помага да се свържат с организациите, които дават убежище.  Идеята е да се насърчат потърпевшите жени да подават сигнали, че са малтретирани.