44b70f3ec0a0bfe396b683638c55c57f

15 март е крайният срок за заявки на избраните варианти

Олекотяват уроците по „Човек и природа” и „Човек и общество” в 4 клас, включват повече задачи за проеки и проучвания

 

Кой ще спечели повече директори и учители на своя страна за безплатните учебници. Това е каузата, за която издателствата водят битка от месец насам и се надпреварват да презентират новите си варианти. Крайният срок за подаване на заявките е 15 март, а 15 май е най-късната дата за сключване на договорите за доставка. Всички ученици от 1 до 7 клас получават учебниците си безплатно, а държавата плаща на издателствата, чиито автори са избрали учителите. Според постановлението на МОН заявките за следващата учебна година следва да бъдат изготвени след избор на педагогическия съвет и с участието на училищното настоятелство по предложение на учителите, които ще преподават съответния предмет. В немалко случаи обаче директори взимат еднолични решения, без да се съобразят с мнението на началните или на педагозите по съответния предмет, коментират в гилдията.  Първолаците винаги учат по чисто нови буквари.

Цените на безплатните учебници са фиксирани с Наредба на МОН от 2003 година. В нея, освен цената на комплект, от която не може да избяга нито едно издателство, са посочени изискванията за хартия, корица, типография и големина на буквите за съответния клас. За предучилищна група, например, цената на учебните помагала е 31 лева. Някои издателства събират учебното съдържание в две книжки, други стигат и до 7 с различна големина. На същата цена излиза и комплектът за 1 клас. Конкуренцията не е в цената, а в количеството, защото колкото повече учители те изберат, толкова по-голяма е печалбата за издателството. И, съответно процентът за авторско право на авторските колективи става по-висок.

От гл.т. на бизнеса пък истината е следната – цените не са коригирани от 2003 годината насам, а хартията непрекъснато поскъпва. Същевременно трябва да се спазват изискванията за хартия с маса не по-малко от 80 г/кв. м и белота минимум 80% за учебниците до 4 клас. За 5-7 учебните помагала могат да се отпечатват и при едноцветен печат, а изискването за белота е поне 68%.

Тук следва да се отчете и неоспоримият факт, че при гарантирани тиражи от десетки хиляди за учебниците на най-търсените издателства гарантираната печалба е значителна.

За да се реваншират на учители и директори, от издателствата предлагат безплатни табла и помагала, книги за учителя и готови годишни разпределения, електронни варианти, но това е част от рекламната им стратегия за налагане на изданията.

Основната конкуренция в Пловдивско е между „Просвета” и „Анубис-Булвест”, които си оспорват първенството в отделните райони на града и малките общини на областта. Частните детски градини и училища също ползват безплатни учебници, така че те също са ухажвани от издателствата. От „Просвета”  носят комплект на всеки учител, за да се сведат до минимум манипулациите. Издателството давало на всеки преподавател от 5 до 7 клас диск с електронните варианти по съответния предмет, независимо дали той работел по учебниците на “Просвета” или не.  От „Анубис-Булвест” също предоставяли безплатно онлайн вариантите, като всеки учител има своя парола, с която да ги отваря.

“АБВ в игри”  по европейски образец е помагалото за подготвителна група на „Просвета”, а „Анубис-Булвест” налага поредицата „Вики и Ники”.

По повод множеството критики и по препоръка на учители, в новите варианти на учебниците по „Човек и природа” и „Човек и общество” за 4 клас са направени значителни промени в съдържанието. Езикът е олекотен, промени са илюстрациите, извадени са понятия, които не са задължителни според учебната програма. Включени са повече задачи за проектна работа, проучвания и други съвременни форми на обучение. В тестовете в края на всеки раздел има не само задачи с избираем, но и с отворен отговор, каквито има в изпитните варианти на националното външно оценяване. Съкратена е информацията за етапите на изграждане на обединена Европа за сметка на повече подробности за България. Поставен е акцент върху екологичното възпитание чрез теми за малки училищни проекти за опазване на природата в родния край. В географските теми са премахнати малките карти на защитени територии и са заменени със снимки на обектите.