Българската асоциация за биопродукти подкрепя искането на Аграрния университет, стана ясно на съвместно заседание днес.
Българската асоциация за биопродукти подкрепя искането на Аграрния университет, стана ясно на заседание във висшето училище днес.

 

Специалността „Биологично земеделие” да стане защитена и да се финансира приоритетно от Министерството на образованието. За това настоява ректорът на Аграрния университет проф. Димитър Греков, а предложението на висшето училище е подкрепено от Българска асоциация „Биопродукти”. Становището на двете страни бе изразено днес на съвместно заседание на Агроекологичния център на вуза и членовете на Управителния и Контролния съвет на асоциацията.

Висшето училище приема, както бакалаври, така и магистри, но за поредна година не може да събере нужния брой кандидати за специалността. Ако тя бъде обявена за защитена, дори да няма голям интерес, държавата ще се ангажира да я поддържа финансово.

„В момента се работи по списъка с приоритетните направления. След като биоземеделието е приоритет за Европа, трябва да бъде и за България. Във време на криза науката трябва да е близо до практиката, иначе става така, че ние си разработваме теми за доцентура или професура, но те нямат реално приложение”, коментира ректорът проф. Греков.

Председателят на асоциацията Албена Симеонова припомни, че до края на 2013 година заетите площи с биокултури у нас трябвало да са 8 на сто, а към момента те са едва 2%. Затова нуждата от добре подготвени кадри била огромна.