Общо 147 учебни заведения в страната получават средства за дейностите по националната програма

Ученици и учители ще се запознаят с новостите в технологичния сектор, като участват в семинари и практически обучения, организирани от бизнеса. В инициативата са включени 147 държавни и общински училища, които ще получат близо 300 000 лева по Националната програма „Бизнесът преподава“. От тях 8 са на територията на Пловдивска област. Най-много средства са определени за СУ „Черноризец Храбър“ – 2240 лева. 1900 ще получи основното училище в село Богданица, а 1880 – ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски. 1100 лева ще получи ОУ „Христо Смирненски“ в Строево. По 900 лева се отпускат на пловдивските ОУ „Петър Берон“, СУ „Любен Каравелов“, ОУ „Тодор Каблешков“, СУ „Св.Софроний Врачански“.

Първото обучение в ОУ “Петър Берон” ще се състои утре. Експерт от иновативния учебен център на софтуерна компания “ОРАК инженеринг” ще вди занимания по 3D моделиране с ученици от трети и четвърти клас. Училището работи втора година по програмата, като миналата акцентът е бил върху роботиката.

Представители на предприятия ще участват в учебния процес в 122 училища. Специалистите ще запознаят децата с практическата приложимост на технологиите по изучваните от тях предмети. Целта е учениците да бъдат мотивирани да изучават професии и профили в областта на предприемачеството и STEM компетентностите. За този модул са предвидени 232 294 лева.

През тази година 155 преподавали от 25 училища ще повишават знанията и уменията си в реална работна среда. Учителите ще се запознаят с развитието на технологиите и съвременните изисквания на пазара на труда. За тези дейности са разпределени общо 67 671 лева.

Средствата по програмата се предоставят за командировъчни на гост-преподавателите, за осигуряване на материали и консумативи за обученията и за закупуване или наемане на техническо оборудване за целите на обучението. Увеличават се фирмите, които са отказали държавно финансиране и ще участват в обученията безвъзмездно.

Разширяването на „Бизнесът преподава“ дава възможност за включване и на училища, които обучават ученици в начален и прогимназиален етап. Най-голям интерес има към фирмите от ИТ сектора и темите „Роботика“, „3D принтиране“ и „Виртуална реалност“. Повече професионални и профилирани гимназии работят съвместно с компании в сферата на туризма, счетоводството, предприемачеството, маркетинга, строителството и др.