1500 студенти от филиала на Техническия университет се срещаха с потенциални работодатели от 39 компании в Деня на кариерата

Нито един безработен за последните две години сред студентите на пловдивския филиал

DSCF7034

Колкото се може по-бързо трябва да се направи корекция на учебните планове, за да може младите хора да идват по-подготвени. Нужно е да се акцентира върху практическата подготовка, защото, идвайки във фирмите на работа, те трябва да доучват. Не на последно място е добрата езикова подготовка. Това е становището на повечето компании, които се включиха в седмия Ден на кариерата във филиала на Техническия университет. Повечете големи фирми разполагат със свои обучителни центрове или школи, където новопостъпилите карат лекции и изпълняват пробни практически задания, докато отговорят на стандартите на съответната компания.

39 български и чуждестранни компании представиха възможности за стажантски програми и реални работни места в отраслите машиностроене, уредостроене, информатика, електротехника, авиостроене. В аулата на Техническия университет – Пловдив седем от компаниите представят своите технически и кариерни възможности. Гладът за инженери е огромен. За последните две години сред студентите от пловдивския филиал няма нито един безработен. Търсенето на инженери е толкова голямо, че се налага преподавателският състав да ходи на място в големи компании, за да обучава и преквалифицира специалистите там, обяснява зам.-ректорът проф. Въльо Николов.

Най-голямо е търсенето на инженери и информатици, които са с високо ниво на английски и немски език. За да отсеят най-добрите кандидати, някои компании дори презентираха дейността си само на чужд език и разговаряха с тях на английски или немски.

Панагюрската фирма “Оптикс” е обявила 6 свободни позиции за инженери и кани на интервю за работа и за стажове студенти със специалности електроника, механика и оптика при тях. Искаме да видят нашето високотехнологично производство и точното работно място, което ще заемат, казва Невена Кекева – специалист по човешките ресурси в “Оптикс”. Сред фирмите участници  има и откровени “ловци на мозъци”, които търсят български инженери за работа в чужбина. Комстрим ООД е българо-шведска компания, която предоставя квалифицирани ИТ специалисти от Централна и Източна Европа на своите клиенти в Северна Европа.

40 на сто от компаниите, участващи в Деня на кариерата са от Пловдивска област. Такива са Теlus, Asic, 60K, които имат офици в региона и в столицата. Изключително печелевша е комбинацията на английски с друг по-рядък език. Аутсорсинг компаниите са готови да предложат, както пълен работен ден, така почасов или комбиниран. Търсените езици са италиански, испански, корейски, иврит. Няма изисквания за опит или стаж. За колцентровете могат да кандидатстват и зрелостници, които владеят на добро ниво един или два езика.

От “Либхер” предлагат стипендиантска програма за студенти в трети или четвърти курс, но със сериозно желание за изучават немски и силно мотивирани да се развиват в сферата на промишлеността. Стажовете в реална среда включват участие в работните процеси на съответните отдели и цялостната дейност на фирмата.

DSCF7035