Задочното да се субсидира с 50 на сто от издръжката за редовен студент, настояват в писмо до МОН и Министерството на финансите работодателски организации

Да се предвиди целева стипендия за студенти в инженерни специалности чрез промяна на Постановление 90 на Министерския съвет от 2000 година или да се утвърди специален ред за предоставяне на финансови стимули за профили с недостиг на висококвалифицирани кадри. Това предлагат четири работодателски организации в писмо до просветния министър Красимир Вълчев и до министъра на финансите Владислав Горанов. Целевата стипендия да нараства в съответствие с успеха и годината на обучение, като предложението е за базов размер от 300 лева с цел да се насърчат усърдните младежи и да бъдат подпомогнати да се дипломират успешно, поясняват от Асоциацията на индустриалния капитал, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците. Студенти, които не се реализират на пазара на труда в България в рамките на 5 години след завършване, ще трябва да връщат стипендиите. Причината е задълбочаващият се проблем с набавянето на кадри.

От бизнеса предлага също задочната форма на обучение да се субсидира с 50 на сто от издръжката на редовен студент, а най-дефицитните специалности – да се възстановяват таксите за обучение, платени от студентите за периода на обучение, в случай че след завършване се реализират за срок минимум 5 години в рамките на българския трудов пазар.

Увеличаване на средствата за модернизиране на материално-техническата база за инженерно образование, създаване на още нови инженерни специалности и поетапно завишение на размера на издръжката на обучението за един студент по професионално направление „Технически науки” чрез увеличаване на базовия коефициент от 2,4 на 5,0 са другите предложения на работодателите.