Залите, където се проверяват знанията на учениците в самостоятелна и задочна форма, да са с видеонаблюдение, разпоредиха от МОН

376-6794-3_wide

Биг брадър ще дебне на годишните изпити на учениците в самостоятелна и задочна форма, разпоредиха от МОН. Проверката на знанията трябва да става само в залите, в които има видеонаблюдение, за да се гарантира максимална прозрачност и обективност. Указанията към директорите са да осъществяват строг контрол при организацията и провеждането на изпитите и да проследят дали учителите квестори изпълняват стриктно задълженията си.

В срок до 1 декември всички директори, в чиито училища има самостоятелно и задочно обучение, трябва да публикуват на сайтовете на гимназиите график за провеждането на изпитите за определяне на годишната оценка по предметите от учебния план. Изпитите за самостоятелната форма се провеждат три пъти годишно – септември-октомври, януари-февруари и май-юни. Графикът за задочниците се определя от училището след всяко очно занятие. В момента вървят изпити на задочници в Професионалната гимназия по строителни технологии “Пеньо Пенев”.

Преди седмица министърът на образованието Красимир Вълчев разпореди проверка на всички училища с голям брой ученици в задочна и самостоятелна форма. Повод станаха разкритията за мъртви души в професионалната гимназията в Бяла, където по документ учат 600 души, но класните стаи са празни.

Казусът с мъртвите души не е от вчера. Директори на професионални гимназии заявяват, че т.нар. пораснали ученици, които  претендират, че са осъзнали нуждата да довършат образованието си и се записват вечерно, отново са нередовни. Няма как да ги вкараме насила в час, още повече, че те вече не са в задължителна възраст и сами са изявили желание да се върнат отново на училище, обясняват школските шефове. За да си спестят главоболията, много професионални гимназии са се отказали от задочна форма и обявяват прием само в самостоятелна.

Задочното в училище е аналогично на задочното обучение в университета. Включва учебни занятия и изпити, концентрирани в сесии, както и самостоятелна подготовка съгласно училищния учебен план. По време на присъствените занятия се прави обзор на съдържанието по съответния учебен предмет и се дават насоки за самостоятелната подготовка за изпитите.

При самостоятелната не се следва предварително утвърден от училището индивидуален план за обучение. Единствено задължение на ученика е да се яви на изпити по отделните предмети.