С научна конференция Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ отбелязва 30 години от основаването си

С почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет ще бъде удостоена проф. дюн Цанка Цанкова. Тя е член-кореспондент на БАН и бивш конституционен съдия от 2009 г. до 2018 г. Ръководила е катедрата по гражданско-правни науки на Юридическия факултет на ПУ. Научните й интереси са свързани с гражданското, облигационното, семейното, наследственото и личното право, както и с гражданското състояние на лицата.

Церемонията ще се състои в рамките на юбилейна научна конференция с международно участие: „Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи“. Събитието на 13 и 14 октомври се организира по повод 30 години от основаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет. С доклади от всички области на правото се включват учени от страната и чужбина.

Акцент на конференцията са поредицата от предизвикателства, с които се сблъскваме в нашето съвремие. Те сериозно засягат отношенията в сферата на частното и публичното, на вътрешното и международното право, обясняват организаторите.