Преди броени дни Общественият съвет към Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ изпрати отворено писмо, в което остро възрази срещу намерението на Община Пловдив да строи допълнителен корпус в двора на училището. Повод за недоволството е предложението, което ще се гледа на предстоящата сесия на местния парламент общината да търси средства за нова сграда на ОУ “Драган Манчов”, с което МГ съжителства от години, и за допълнителен корпус за Математическата. Призивът към общинските съветници е да отхвърлят така направеното предложение и да заемат позиция по приемане на решение за провеждане на архитектурен конкурс за собствена сграда на МГ на терена, отреден за това зад хотел SPS в район „Тракия“.

Потърсихме за коментар бившия директор на Математическата гимназия, сега преподавател в Пловдивския университет – проф. д-р Ивайло Старибратов, тъй като казусът със строежа на нова сграда датира от години.

Разговор на Деляна Лукова

– Г-н Старибратов, казусът със строежа на нова сграда на МГ датира от десетилетия. Защо в крайна сметка не се стига до първа копка и не се намери начин за осигуряване на средства, колкото и значителна да е сумата, след като всички са обединени около идеята да има модерен кампус, който да отговори на изискванията на времето?

– Ако трябва да сме точни, има правени няколко първи копки. Още по времето на Иван Панев, след приключилия през 1989 г. конкурс за проект на сградата, е направена такава. Считам, че проблемът отдавна не е до средствата, които са необходими, а до желанието да се решат проблемите, и то не само за МГ. Лисва цялостна концепция за преминаване на едносменен режим. Това изискване не е моя приумица, а е залегнало в новия Закон за предучилищното и училищното образование от 2016 г. Трябва да отбележим, че темата за нова сграда на ОМГ е винаги на дневен ред преди избори. Е, този синдром е налице и сега. Темата се отваря и след изборите бързо се забравя.

– На 18 май предстои сесия на Общинския съвет, на която се очаква протест с искането за нова сграда. Как виждате изход от ситуацията?

– За строеж на нова сграда на Математическа гимназия има отреден терен. Необходимо е да се проектира отново съвременна сграда, отговаряща на престижа и необходимостта за обучение на качествени кадри, каквито е доказало, че „произвежда“ училището. С направеното от общината предложение не се решава проблемът с едносменния режим, а се хвърля прах в очите на обществото. ОУ „Драган Манчов“ е вече с такъв брой на учениците, за които сградата е точно по мярка. Уточнявам, че училището е строено по документи за 22-класно училище, а основното  училище сега е с 18 паралелки. Каквото и да се дострои, няма да реши проблема с обезпечаване на учебния процес.

– Нека да се върнем в годините назад: МГ разполага ли с документ за терена на SPS? През 2019 г. кметът на „Тракия” Костадин Димитров заяви, че теренът от 10 дка зад хотел „SPS” e отреден за училище и на това място ще бъде изградена новата Математическа гимназия.

-Теренът е от 36 декара и е отреден за общинско училище – Математическа гимназия. На сесия на Общински съвет от 2021 г. бе променен статутът му от частна общинска собственост в публична общинска, за да се предотврати възможността да се разпореждат еднолично. Какво се случи в последните години? Борбата не е спирала. Трябва да спомена, че една от причините да напусна гимназията бе и това, че няма визия за развитието й. През 2017 г. тогавашният председател на Обществения съвет на Математическата гимназия Пейо Янков обяви старта на кампания за строеж на нова сграда, зад която застанаха учениците, Общественият съвет и Училищното настоятелство на гимназията. През 2018 г. Училищното настоятелство на свои разноски направи актуализация на вече направения проект. Средствата бе планирано да се наберат от дарения. И в момента отново сме на изходна позиция.