biblioteka

Призив към ученици, студенти и цялата пловдивска общественост отправят служителите от НБ „Иван Вазов“ по повод готвения протест за 24 ноември. В 12 часа, по време на обедната почивка, те ще изразят недоволството си от ниския размер на средствата, заложени в бюджета на Министерството на културата за догодина.

НБ „Иван Вазов“ да се финансира  според новоприетия стандарт за библиотечно  информационното обслужване, който е неделима част от Закона за обществените библиотеки, а Община Пловдив задължително да дофинансира основната й дейност с минимум 20% от бюджета са исканията на служителите. Те настояват и за увеличение на стартовата заплата на специалистите с висше образование от 508 на 600 лева. В момента млад специалист, при това с два чужди езика, работел за 420 лева, каза за „Уча в Пловдив“ лидерът на „Подкрепа“ в библиоитеката Емилия Маринова. Според нея, след като има завишение на учителските заплати, колкото и минимално да е то, същото трябва да се предвиди за библиотекарите. Тъй като читалищата и бибилиотеките са неразривна част от образованието.

Отворено писмо с искане за по-високи заплати и издръжка изпратиха и музейните работници.Те настояват за поне 50% увеличение на възнагражденията, за да се достигне средната работна заплата в страната, както и за повече средства за Министерството на културата.