Всички деца от последна група ще получат удостоверения, дори и детските заведения да останат затворени. Документът ще бъде издаден своевременно на всички, тъй като са били обхванати в системата на предучилищното образование, макар че в последните месеци, на практика, не е воден обучителен процес.

„Може би децата ще са по-малко подготвени наесен, но в първи клас ще се започне с базови познания“ каза министърът на образованието Красимир Вълчев.

Тъй като заради пандемията детските градини едва ли ще отворят врати преди 1 юни, бъдещите първокласници няма да минават през стандартизираните тестове тази година. Те бяха въведени за предучилищните групи, за да покажат има ли нужда детето от някаква подкрепа при обучението си. Проучването трябваше да даде информация доколко подготвачетата са готови да влязат в училище наесен.

За четвърта поредна година приемът на ученици в първи клас в общинските училища на  Пловдив ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване. Подаването на документи започна на 27 април. Първото класиране ще бъде обявено на 3 юни. Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 училища, независимо от адресната му регистрация.

Запитан дали има опасност учителите да бъдат принудени да ползват неплатен отпуск, министърът на образованието обясни, че Колективният трудов договор изтича на 11 юни и ще се мисли за това в новия. За непедагогическия персонал обаче трябва бързо решение, защото за много от тези хора платеният отпуск вече е изчерпан и те в момента са в неплатен, без доходи. Синдикатът на българските учители предлага да се увеличи платеният отпуск на непедагогическия персонал, което ще бъде обсъдено и вероятно ще стане с анекс към КТД.