До 10 януари подават заявление за национално външно оценяване учениците от чужда образователна система, които искат да продължат образованието си у нас

Изпитите по български език и литература и по математика след 7 клас от националното външно оценяване вече няма да са разделени на модули, а ще са единни. Съдържанието им обаче остава същото, както и тяхната продължителност – 150 минути. Това обяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. За децата със специални образователни потребности ще бъдат дадени допълнителни 90 минути за изпита. По думите му, нужда от два модула няма, защото всички ученици ще кандидатстват в профилирана или професионална гимназия. При формирането на крайната оценка няма да има промени, каза още Вълчев. До този момент изпитът се провеждаше в два модула – задължителен и по желание.

Тази година националнто външно оценяване след 7 клас няма да бъде заедно с ДЗИ. На 17 юни е изпитът по български език, а на 19 юни – по математика. На 21 юни е външното оценяване по чужд език, който е по желание. Ще имат възможност да се явяват на национално външно оценяване и ученици, които са от чужда образователна система, но искат да продължат образованието си у нас. До 10 януари те трябва да подадат заявления за явяване на този изпит в регионалните управления на образованието.

Що се отнася до държавните зрелостни изпити няма да има промяна в изпитната програма. Това обяви пък заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. 12-токласниците трябва да подадат заявления за явяване на матура в срок от 5 до 18 март. С него те правят избор на предмет, по който ще държат втори държавен зрелостен изпит.

Заплатите на педагогическите специалисти във всички училища трябва да са увеличени от 1 януари с не по-малко от 20%, добави Михайлова.

„Стартовата заплата за учителите, които започват за първи път в системата, ще бъде 920 лв. Увеличение ще има и за старшите и главните учители – съответно 955 лв. и 1005 лв. Заложени са 1065 лв. за зам.-директор и 1140 лв. за директор. Това са основните заплати. Предвидени са и средства за увеличение за придобита професионална квалификационна степен. За учителите, които водят документация, за втори час на класа, сумата е увеличена на 36 лв. Лекторският час е увеличен на 7,20 лв. Това са допълнителни плащания към месечното възнаграждение. Отделени са и 36 млн., които ще бъдат разпределени за непедагогическия персонал“.

Променено е изискването за назначаване на психолози. Досега един психолог беше задължителен в училище с над 400 ученици, сега броят на учениците е намален на 350.