Родители могат да изберат децата им да се обучават електронно през следващите две години. Зрелостници ще могат да полагат трета и четвърта матура

Законопроектът на МС, който предлага премахването на политическата и партийна дейност в системата на предучилищното и училищното образование, недопускането на политическо и партийно влияние и зависимости при нейното функциониране, назначения, управление и контрол. Народните представители от комисията по образование в парламента са се обединили около мнението, че между първо и второ гласуване трябва да се даде легално определение на понятието „партийна дейност“.

Публично обсъждане на четири законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование организира парламентарната Комисия по образованието и науката в присъствието на представители от синдикални, работодателски и неправителствени организации.

Одобрен е и законопроектът на Десислава Атанасова и група народни представители, който предлага да се продължи по избор на ученици и родители или по здравословни причини, през следващите две учебни години възможността децата да се обучават от разстояние в електронна среда. Независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка. Народните представители са предложили удължаването да е само за предстоящата учебна година.

Третият приет  законопроект е на зам.-председателя на Комисията доц. д-р Ивайло Старибратов, който засяга учениците, които завършват първия випуск след приемането на Закона за предучилищното и училищно образование, да могат да изберат, ако полагат втори задължителен ДЗИ по профилиращ предмет, да се явяват и на допълнителна матура по същия предмет върху учебното съдържание от общообразователната подготовка. Така ще се избегне неравнопоставеността при използването на оценката като вход за висшите училище.

Не беше подкрепен законопроектът, внесен от депутата Корнелия Нинова и от група народни представители, който предлага въвеждането на един учебник по предмет за всеки клас. При обсъждането му се наложи становището, че предложението е част от по-голямата тема за съдържанието на учебните планове и програми.