Учителите и непедагогическите специалисти са задължени да носят маски в общите закрити части на сградата е записано в Насоките на МОН.

Децата няма да носят защитни маски за лице в детските градини, независимо от възрастта си. Дете може да е с предпазна маска там само по препоръка на лекар или при заявено желание на родител.

Това е посочено в Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини, публикувани днес. Документът е изготвен от МОН, като в него са отразени и препоръките на Министерството на здравеопазването.

Учителите и непедагогическите специалисти са задължени да носят маски  в общите закрити части на сградата и когато по изключение работят с повече от една група. В училищните автобуси маските са задължителни за възрастните, а за децата решаваща е преценката на родителите.

Сред задължителните мерки за намаляване на рисковете от инфекция са също спазването на дистанция между децата и персонала от различни групи, редовната дезинфекция и поддържането на строга лична хигиена. Задължителна е също физическата дистанция между родителите и персонала на детската градина.  Ограничава се влизането на външни лица в двора на детската градина и в близост до входа на сградата.

Препоръчва се възможно най-много дейности да се провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. По възможност в двора трябва да се обособят зони за отделните групи. Комуникацията с родителите ще се осъществява предимно с електронни средства. Индивидуални срещи и консултации ще се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на основните противоепидемични мерки – носене на защитна маска за лице и спазване на физическа дистанция.

При зеления, жълтия и червения сценарий на заболеваемост детските градини ще работят съгласно насоките на МОН. При дете с COVID-19 и след задължително предписание на Регионалната здравна инспекция цялата група ще минава към занимания от дистанция. По преценка на РЗИ, областния или общинския кризисен щаб за затваряне на отделна детска градини или на няколко детски градини и след издаване на заповед за това от кмета на съответната община или от РЗИ, директорът ще изпраща предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към занимания от разстояние.

При тъмночервен сценарий с над 500 болни на 100 000 души в съответната област могат да работят само детските градини със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия или работят на първа линия. Заниманията с децата от затворените детски градини ще се осъществяват само от разстояние в електронна среда със заповед на министъра на образованието и науката.

Дезинфекция и проветряване

Изискването е за минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и следобед); проветряване на всички

помещения за поне 10 минути на всеки астрономически час в работния ден; ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците); термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с ютия.

Помощният персонал в детската градина трябва да прави ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове. Два пъти на ден следва да се извършва дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите и при необходимост – столовете. Има изискване за дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно.

Всяко дете трябва да използва индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода.

Прием

За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли след отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен могат да декларират, че не им е известно то да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

В случай на положителен резултат за COVID-19 чрез PCR или бърз антигенен тест на дете родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък на децата и учителите, които са били в контакт.

Подкрепа за децата и семействата

В хода на учебната година и когато това е необходимо, учителите предоставят подкрепа като изпращат материали и изготвят конкретни задачи, които предоставят на децата чрез техните родители. Тези дейности се осъществяват, като се вземат предвид техническите и технологичните възможности на детската градина и на семействата. Престоят на децата пред екрана не трябва да превишава 30 минути дневно.