Насоките дават възможност за работа на центровете, дори когато в тях има карантинирани деца или преподаватели, както и отделни групи

Маските няма да са задължителни в часовете по музика, танцово и театрално изкуство в Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). Групите там са малки и се очаква задължителните и препоръчителни мерки за дезинфекция, проветряване и спазване на дистанция да са достатъчни като превенция от зараза.

Това предвиждат публикуваните Насоки за работа в условията на извънредна епидемична обстановка на ЦПЛР, разработени от МОН и съобразени с препоръките на Министерството на здравеопазването. Както при училищата и детските градини, целта е да се осигури максимално продължително присъствено обучение, включително на децата със СОП, и да се вземат мерки на локално ниво и в отделните институции. Учебната година в ЦПЛР започва на 1 октомври.

Както и в училищата, учителите могат да преподават без маска, ако разстоянието между тях и децата е поне 1,5 метра. Както в часовете по изкуства, така и в този случай обаче това изключение не важи, ако в групата има деца и ученици със специални образователни потребности.

Подобно на насоките за другите образователни институции, указанията за ЦПЛР разписват четири сценария за работа на ЦПЛР в зависимост от развитието на заболеваемостта от COVID-19 в страната.

Насоките дават възможност за работа на центровете, дори когато в тях има карантинирани деца или преподаватели, както и отделни групи. Ако в ЦПЛР има карантиниран учител и/или дете/ученик, или карантинирана група, за срока на карантината трябва да се ограничи организираното извеждане извън територията на институцията на децата/учениците от другите групи, които продължават да посещават ЦПЛР присъствено.

Насоките разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от разпространяване на инфекцията. Сред препоръчителните мерки е възможността за тестване на персонала и децата. За учителите тестването се прави при осигурени безплатни тестове след положително решение на общото събрание на ЦПЛР и  в координация с Регионалната здравна инспекция. Ако децата и учениците, които посещават центровете, не са тествани в училище, при осигурени безплатни тестове и при съгласие на родителите на поне 90% от тях директорът организира тестването със съдействието на РЗИ. То е само за децата/учениците на съгласните родители и се прави поне веднъж в седмицата.