Местата с 425 повече от кандидатите, 300 от подлежащите на обхват не са подали документи

В над 70% от пловдивските училища са приети всички деца, независимо от точките, които са събрали, сочат разултатите от първо класиране за 1.клас. Според последните промени на нормативната уредба водещ критерий за прием е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и уседналост на един от адресите в прилежащия район на училището. Във втората сграда на едно от най-желаните училища ОУ “Душо Хаджидеков” – тази на бившето ОУ „Георги Бенковски”,  има даже незаети места на първи тур. Всеки, който го е посочил като първо желание, е класиран. Към момента от 48-те места в обявените две паралелки са заети 45. Втората сграда регулира потока от желаещи и го няма огромното напрежение сред родителите от миналите години.

Дори в атакувано училище като “Душо Хаджидеков”, 45 от кандидатствалите 48 деца за прием в сградата на бившето “Георги Бенковски” са приети, независимо от адреса.

96% от класираните 3020 деца са влезли по първо желание. Документи в електронната система са подадени за 3104 деца. Платформата позволява да се посочат до 5 желания за 46-те училища в града. Според данните на ГРАО за около 300 деца не са подадени заявления, но проверката е показала, че повечето са в чужбина.

От общия брой на обявените 3529 свободни места, все още не са заети 509. Децата в тазгодишния випуск са с 200 по-малко от миналата година.

За класираните деца предстои записване в училищата до 11 юни. В този срок родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изисква удостоверяване на адреса на децата, тъй като проверката е автоматична.

В срок до 12 юни ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 19 юни. В него ще вземат участие все още некласираните 84 деца, класираните, които не се запишат по някаква причина и пропусналите първия тур. Срокът за подаване онлайн на заявления за участие е 17 юни. За  тези, които ще подават заявления на хартиен носител, срокът е 15 юни.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към втори тур. Препоръката на общинските образователни експерти е родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.