Мярката влиза в сила от  2024/2025 година, решиха депутатите без дебат

Всички ученици от I до XII клас, както и децата в предучилищните групи, ще получават безплатни учебници от учебната 2024/2025 г. Те ще се осигуряват за сметка на държавата. В момента безплатни комплекти получават децата от предучилищна възраст до VII клас.

Предложението за безплатни учебници за всички дойде от БСП и беше гласувано окончателно от депутатите без дебат. При обсъждането на текста в парламентарната образователна комисия обаче беше решено те да се раздават не от следващата, а от по-следващата учебна година.

Причината е, че за първоначалното въвеждане на мярката ще са нужни 80 млн. лева, а сумата не е осигурена за тази година. След това по 8 млн. лева на годишно в следващите две години. Сумата намалява, тъй като учебниците не се сменят всяка година. Чисто нови комплекти получават само първокласниците, а в по-горните класове те се подменят периодично.

Безплатни ще са хартиените и електронните варианти на учебниците.

Освен тях обаче родители и ученици обикновено купуват и доста допълнителни помагала, които се избират от учителите.

С промените в Закона за предучилищното и училищното образование беше прието също стратегия за развитие на училището да се приема и разработва за 5 години, а не за 4 години, както досега. Парламентът записа стратегията за развитие на детската градина или училището да съдържа насоки по следните въпроси: качество на образованието и мерки за неговото повишаване; патриотично възпитание; формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците. Сред целите на документа са и осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности; предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание; приобщаване на деца и ученици; противодействие на тормоза и насилието; превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование.